FAQs Complain Problems

नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका सम्बन्धित राजपत्रहरु

आर्थिक वर्ष Document
एकल महिला विधुवा सम्बन्धी कार्यविधि २०७८/०७९ PDF icon एकल महिला विधुवा सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
दलित समुदायको व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यविधि २०७८ २०७८/०७९ PDF icon दलित समुदायको व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यविधि २०७८.pdf
बाल अधिकार तथा संरक्षण कार्यविधि, २०७८ २०७८/०७९ PDF icon बाल अधिकार तथा संरक्षण कार्यविधि, २०७८.pdf
बाल विवाह अन्त्यसम्बन्धी रणनीति २०७८/०७९ PDF icon बाल विवाह अन्त्यसम्बन्धी रणनीति.pdf
लैससास नीति २०७९/८० PDF icon लैससास नीति.pdf
विपन्न सदस्यको दिगो जिविकीपार्जनका लागि व्यवसाय स्थानार्थ बीउपूँजी अनुदान मापदण्ड २०७८/०७९ PDF icon विपन्न सदस्यको दिगो जिविकीपार्जनका लागि व्यवसाय स्थानार्थ बीउपूँजी अनुदान मापदण्ड.pdf
होमस्टे संचालन कार्यविधि २०७८ २०७८/०७९ PDF icon होमस्टे संचालन कार्यविधि २०७८.pdf
एक्साभेटर संचालन निर्देशिका -२०८० ८०/८१ PDF icon एक्साभेटर संचालन निर्देशिका -२०८०.pdf
कर्मचारी कल्याण कोष ८०/८१ PDF icon कर्मचारी कल्याण कोष (3).pdf
वातावरण तथा प्राकतिक स्रोतको संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न ऐन , २०८० ८०/८१ PDF icon वातावरण तथा प्राकतिक स्रोतको संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न ऐन , २०८०.pdf

Pages