FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

छाडा कुकुर बन्ध्याकरण तथा रबिज रोग विरुद्दको खोप कार्यक्रम संचालन सम्बन्धमा

८०/८१ 05/20/2024 - 19:37

बोलपत्र खोल्ने सम्बन्धमा।

२०७९/८० 03/17/2023 - 21:38

बोलपत्रको म्याद थप गरिएको सूचना ।

२०७९/८० 03/13/2023 - 17:40

Notice of Construction of Porter Shelter House, Toilet, and Drinking Water at Godegang

२०७९/८० 03/13/2023 - 16:58

खरिद सम्झौता सम्पन्न भएको सूचना ।

२०७९/८० 03/13/2023 - 16:34

खरिद सम्झौता सम्पन्न भएको सूचना ।

२०७९/८० 03/13/2023 - 16:33

खरिद सम्झौता सम्पन्न भएको सूचना ।

२०७९/८० 03/13/2023 - 16:32

Procurement of Parts for Domen Truss Bridge Construction

२०७९/८० 03/12/2023 - 15:12 PDF icon Procurement of Parts for Domen Truss Bridge Construction

Construction of Timure Khaidi Agriculture Road and Langtang Habitat Conservation

२०७९/८० 03/12/2023 - 15:11 PDF icon Construction of Timure Khaidi Agriculture Road and Langtang Habitat Conservation

LOA for Purchasing of School Uniform

२०७९/८० 02/22/2023 - 18:53