FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Notification of Award of Purchase of Aushadhijanya Malsaman

७७/७८ 04/11/2021 - 20:37 PDF icon Notification of Award of Purchase of Aushadhijanya Malsaman

LOA of Thuman Drinking Water Project Construction

७७/७८ 02/17/2021 - 16:40 PDF icon LOA of Thuman Drinking Water Project Construction

थुमन खानेपानी आयोजना निर्माणको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 12/18/2020 - 14:04 PDF icon थुमन खानेपानी आयोजना निर्माणको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

Invitation for Bids of Construction of Rural Municipal Executive Office Building

७७/७८ 11/08/2020 - 12:11 PDF icon Invitation for Bids of Construction of Rural Municipal Executive Office Building.pdf

करार सेवा र ज्यालादारीको पदपुर्ति सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 07/27/2020 - 08:05 PDF icon करार सेवा र ज्यालादारीको पदपुर्ति सम्बन्धी सूचना

Intention to Award of Contract of Construction of Ward office Building in Thuman

७६/७७ 07/16/2020 - 21:20 PDF icon Intention to Award of Contract of Construction of Ward office Building in Thuman

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृतीकाे जानकारी ।

७६/७७ 07/10/2020 - 18:10 PDF icon सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृतीकाे जानकारी ।

राजश्व र धरौटी खाता नम्बर परिवर्तन भएको सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना

७६/७७ 05/26/2020 - 14:54 PDF icon राजश्व र धरौटी खाता नम्बर परिवर्तन भएको सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना

Invitation for Bids of Construction of Ward Office Building In Thuman

७६/७७ 05/13/2020 - 21:38 PDF icon Invitation for Bids of Construction of Ward Office Building In Thuman

Tender Notice of Maintenance and upgrading of Bridhim-Khamjing-Sherpagaun-Thangsyap-Langtang Sector of road

७६/७७ 05/05/2020 - 19:33 PDF icon Tender Notice of Maintenance and upgrading of Bridhim-Khamjing-Sherpagaun-Thangsyap-Langtang Sector of road

Pages