सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

करार सेवा र ज्यालादारीको पदपुर्ति सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 07/27/2020 - 08:05 PDF icon करार सेवा र ज्यालादारीको पदपुर्ति सम्बन्धी सूचना

Intention to Award of Contract of Construction of Ward office Building in Thuman

७६/७७ 07/16/2020 - 21:20 PDF icon Intention to Award of Contract of Construction of Ward office Building in Thuman

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृतीकाे जानकारी ।

७६/७७ 07/10/2020 - 18:10 PDF icon सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृतीकाे जानकारी ।

राजश्व र धरौटी खाता नम्बर परिवर्तन भएको सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना

७६/७७ 05/26/2020 - 14:54 PDF icon राजश्व र धरौटी खाता नम्बर परिवर्तन भएको सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना

Invitation for Bids of Construction of Ward Office Building In Thuman

७६/७७ 05/13/2020 - 21:38 PDF icon Invitation for Bids of Construction of Ward Office Building In Thuman

Tender Notice of Maintenance and upgrading of Bridhim-Khamjing-Sherpagaun-Thangsyap-Langtang Sector of road

७६/७७ 05/05/2020 - 19:33 PDF icon Tender Notice of Maintenance and upgrading of Bridhim-Khamjing-Sherpagaun-Thangsyap-Langtang Sector of road

Tender Notice of Solar Streetlight

७६/७७ 05/04/2020 - 13:29 PDF icon Tender Notice of Solar Streetlight

धुञ्चे बाल मन्दिर खेल मैदान निर्माणको लागि खरिद सम्झौता सम्पन्न भएको सूचना

७६/७७ 04/14/2020 - 14:24 PDF icon धुञ्चे बाल मन्दिर खेल मैदान निर्माणको लागि खरिद सम्झौता सम्पन्न भएको सूचना.pdf

सामुदायिक प्रिफेव भवन निर्माण गर्ने कार्यको लागि खरिद सम्झौता सम्पन्न भएको सूचना

७६/७७ 04/14/2020 - 14:22 PDF icon सामुदायिक प्रिफेव भवन निर्माण गर्ने कार्यको लागि खरिद सम्झौता सम्पन्न भएको सूचना

Letter of acceptance of Construction of Dhunche Bal Mandir Khel Maidan

७६/७७ 04/05/2020 - 13:54 PDF icon Letter of acceptance of Construction of Dhunche Bal Mandir Khel Maidan

Pages