FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

खरिद सम्झौता सम्पन्न भएको सूचना ।

२०७८/०७९ 03/10/2022 - 14:18

Issuance of letter of intent to award the contract for GI wire mesh for Disaster Management

७७/७८ 06/15/2021 - 22:19 PDF icon Issuance of letter of intent to award the contract for GI wire mesh for Disaster Managemen

Issuance of letter of intent to award the contract for Pipe for Drinking Water Supply

७७/७८ 06/15/2021 - 22:15 PDF icon Issuance of letter of intent to award the contract for Pipe for Drinking Water Supply

Issuance of letter of intent to award the contract for Rural Municipal Executive Office Building

७७/७८ 06/15/2021 - 18:38 PDF icon Issuance of letter of intent to award the contract for Rural Municipal Executive Office Building

भवन निर्माण, खानेपानीको पाइप र विपद व्यवस्थापनको लागि तारजाली खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्रको सूचना

७७/७८ 04/29/2021 - 12:02 PDF icon भवन निर्माण, खानेपानीको पाइप र विपद व्यवस्थापनको लागि तारजाली खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्रको सूचना

Notification of Award of Purchase of Aushadhijanya Malsaman

७७/७८ 04/11/2021 - 20:37 PDF icon Notification of Award of Purchase of Aushadhijanya Malsaman

LOA of Thuman Drinking Water Project Construction

७७/७८ 02/17/2021 - 16:40 PDF icon LOA of Thuman Drinking Water Project Construction

थुमन खानेपानी आयोजना निर्माणको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 12/18/2020 - 14:04 PDF icon थुमन खानेपानी आयोजना निर्माणको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

Invitation for Bids of Construction of Rural Municipal Executive Office Building

७७/७८ 11/08/2020 - 12:11 PDF icon Invitation for Bids of Construction of Rural Municipal Executive Office Building.pdf

करार सेवा र ज्यालादारीको पदपुर्ति सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 07/27/2020 - 08:05 PDF icon करार सेवा र ज्यालादारीको पदपुर्ति सम्बन्धी सूचना