FAQs Complain Problems

जन प्रतिनिधि

ईमेल फोन नं

कैसाङ नुर्पु तामाङ

अध्यक्ष

kaisangdiyam@gmail.com 9851111829

प्रतिमा तमाङ

उपाध्यक्ष

plamma829@gmail.com 9843912138

उर्केन छिरिङ तामाङ

वडा नं १ अध्यक्ष

urkenktm90@gmail.com 9851048860

कामी छिरिङ तामाङ

वडा नं २ अध्यक्ष

9851246988

मिङमार छिरिङ तामाङ

वडा नं ३ अध्यक्ष

bridhimwardoffice@gmail.com 9841903517

डिण्डु लामा जाङवा तामाङ

वडा नं ४ अध्यक्ष

jangbadindu@gmail.com / langtangward03@gmail.com 9851143341

दावा मिङमार तामाङ

वडा नं ५ अध्यक्ष

9851143341

दावा सिदार वाईवा

वडा नं ६ अध्यक्ष

dawawaiba01@gmail.com 9851158826

कार्मु तामाङनी

कार्यपालिका सदस्य

9861958259

पेमा दोर्जे घले

कार्यपालिका सदस्य

९८६२२६३५०७

सिता घले

कार्यपालिका सदस्य

९७४२४६१४७२

लाक्पा घले

वडा सदस्य-वडा नं ६

९८५११८१४९०

विविरानी तामाङ

कार्यपालिका सदस्य

९८१८९५३२९५

तेम्पा ग्याल्बो घले

कार्यपालिका सदस्य

९८४१८९३२५८

मेन डोल्मा लोप्चन

कार्यपालिका सदस्य

९७६९७६३०२२

कैसाङ तामाङ

वडा सदस्य-वडा नं १

९८६३८८४५५१

दिल मान तामाङ

वडा सदस्य-वडा नं १

९८५११०१९५३

कामी सेदार घले

वडा सदस्य-वडा नं २

९८६०९१८२९८

सोनाम छिरिङ घले

वडा सदस्य-वडा नं २

९८४०२३५०९१

किप्पा नगरकोटी

वडा सदस्य-वडा नं २

९८६३६५२६८१

लक्ष्मी परियार

वडा सदस्य-वडा नं २

९७४५५२९५६६

पाल्जोर लामा

वडा सदस्य-वडा नं ३

९८६०१४२००७

छेवाङ निमा तामाङ

वडा सदस्य-वडा नं ३

९८६०७२८०६३

लाक्पा दिण्दुप तामाङ

वडा सदस्य-वडा नं ४

९८५११७०२८९

साण्डु तामाङ

वडा सदस्य-वडा नं ४

९८४७३६६१४४

डोल्मा याङजेन तामाङ

वडा सदस्य-वडा नं ५

९८४३५०७६३२

कान्छी लाटी कामिनी

वडा सदस्य-वडा नं ५

अमिता बिश्वकर्मा

वडा सदस्य-वडा नं ६

९८४०४३३३७६