FAQs Complain Problems

जन प्रतिनिधि

ईमेल फोन नं

कैसाङ नुर्पु तामाङ

अध्यक्ष

kaisangdiyam@gmail.com 9851111829

प्रतिमा तमाङ

उपाध्यक्ष

plamma829@gmail.com 9843912138

उर्केन छिरिङ तामाङ

वडा नं १ अध्यक्ष

urkenktm90@gmail.com 9851048860

कामी छिरिङ तामाङ

वडा नं २ अध्यक्ष

9851246988

मिङमार छिरिङ तामाङ

वडा नं ३ अध्यक्ष

9841903517

डिण्डु लामा जाङवा तामाङ

वडा नं ४ अध्यक्ष

jangbadindu@gmail.com 9851143341

दावा मिङमार तामाङ

वडा नं ५ अध्यक्ष

9851143341

दावा सिदार वाईवा

वडा नं ६ अध्यक्ष

gosaikundadhunche666@gmail.com 9851158826