FAQs Complain Problems

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४ ७४/७५ 10/01/2021 - 11:54 PDF icon गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४.pdf
एक्साभेटर संचालन निर्देशिका -२०७५ ७५/७६ 10/01/2021 - 11:55 PDF icon एक्साभेटर संचालन निर्देशिका -२०७५.pdf
एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन निर्देशिका - गोसाईकुण्ड २०७८/०७९ 08/21/2022 - 12:42 PDF icon एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन निर्देशिका - गोसाईकुण्ड .pdf
कर्मचारी आचारसंहिता सम्बन्धी नियमावली २०७९.docx २०७८/०७९ 08/22/2022 - 11:13 PDF icon कर्मचारी आचारसंहिता सम्बन्धी नियमावली, २०७९
लेखा समिति २०७८/०७९ 08/22/2022 - 11:14 PDF icon लेखा समिति.pdf
सुशासन समितिको कार्य सञ्चालन नियमावली - २०७९ २०७८/०७९ 08/22/2022 - 11:15 PDF icon सुशासन समितिको कार्य सञ्चालन नियमावली - २०७९.pdf
आन्तरिक-नियन्त्रण-प्रणाली-निर्देशिका-२०७७ ७७/७८ 08/22/2022 - 11:21 PDF icon आन्तरिक-नियन्त्रण-प्रणाली-निर्देशिका-२०७७.pdf
स्थानीय तहमा प्रविधिक सहायक र रोजगार सहायक सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ २०७८/०७९ 12/01/2022 - 16:36 PDF icon प्राविधिक-सहायक-र-रोजगार-सहायक-पदपूर्ति-सम्वन्धी-मापदण्ड,-२०७८.pdf
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरित कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७९/८० 12/29/2022 - 12:15 PDF icon प्रदेश-तथा-स्थानीय-तहमा-सशर्त-वित्तीय-हस्तान्तरित.pdf
अपांग पुनर्स्थापना कार्याविधि २०७८ २०७८/०७९ 02/06/2023 - 16:19 PDF icon अपांग पुनर्स्थापना कार्याविधि २०७८.pdf

Pages