FAQs Complain Problems

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आपतकालिन बाल उद्दार कोष(सञ्चालन) कार्यविधि,२०७७ ७७/७८ 08/19/2021 - 12:44 PDF icon आपतकालिन बाल उद्दार कोष(सञ्चालन) कार्यविधि,२०७७.pdf
आन्तरिक आय संकलन(ठेक्का बन्दोबस्त)सम्बन्धी कार्यविधि,२०७६ ७७/७८ 08/19/2021 - 12:45 PDF icon आन्तरिक आय संकलन(ठेक्का बन्दोबस्त)सम्बन्धी कार्यविधि,२०७६.pdf
असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकवर्ग र असहायहरुलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी २०७६ ७६/७७ 08/19/2021 - 12:46 PDF icon असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकवर्ग र असहायहरुलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी २०७६.pdf
गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली (पहिलो संशोधन)नियमावली, २०७६ ७६/७७ 09/17/2021 - 14:27 PDF icon सार्वजनिक खरिद नियमावली प्रथम संशोधन सहित.pdf
गोसाईकुण्ड गाउँपालिका रसुवाको सार्वजनिक खरिद नियमावली (संशोधन सहित), २०७५ ७५/७६ 09/17/2021 - 15:40 PDF icon गोसाईकुण्ड गाउँपालिका रसुवाको सार्वजनिक खरिद नियमावली (संशोधन सहित), २०७५.pdf
गोसाईकुण्ड गाउँकार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ ७४/७५ 10/01/2021 - 11:48 PDF icon गोसाईकुण्ड गाउँकार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४.pdf
गोसाईकुण्ड गाउँकार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ ७४/७५ 10/01/2021 - 11:49 PDF icon गोसाईकुण्ड गाउँकार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४.pdf
गोसाईकुण्ड गाउँकार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ ७६/७७ 10/01/2021 - 11:50 PDF icon गोसाईकुण्ड गाउँकार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४.pdf
स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 10/01/2021 - 11:51 PDF icon स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४.pdf
गोसाईकुण्ड गाउँकार्यपालिका “घ” वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि ७४/७५ 10/01/2021 - 11:52 PDF icon गोसाईकुण्ड गाउँकार्यपालिका “घ” वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि.pdf

Pages