FAQs Complain Problems

Important Places

परिचय

लाङटाङमा रहेको अति रमाणिय पर्यटकीय क्षेत्र् गोसाईकुण्डबाट नामाकरण गरिएको गोसाईकुण्ड गाउँपालिका रसुवा जिल्ला उत्तरी भेगमा अवसि्थत छ।

यस् गाउँपालिकाको क्षेत्र्फल् ९७८।७७ बर्ग किलोमिटर रहेको छ जुन अन्य चार गाउँपालिकाको तुलनामा ठूलो हो। 

यस् गाउँपालिकामा कुल ७१४३ जनसंख्या रहेको छ।पाकृतिक हिसाबले ज्यादै धनि गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको विशेषता भनेको यसमा समावेश लाङटाङ राष्ट्रिय निकुन्ज हो।

गोसाइकुण्ड गाउँपालिका ६ नं वडा कार्यालय, धुन्चे

 हाल वडा कार्यालय धुन्चेमा संचालित छ।

वडा नं ६ धुन्चेमा कार्यरत पदाधिकारी​ विवरण:

१. वडा अध्यक्ष: दावा सिदार वाईवा    ९८५११५८८२६

२. कार्यपालिका सदस्य: तेम्पा ग्याल्बो घले    ९८४१८९३२५८

३. वडा सदस्य: विजय लामा    ९८६३८०१६८०

४. वडा सदस्य: लाक्पा घले    ९८५११८१४९०

५. महिला वडा सदस्य: मेन डोल्‍मो लोप्‍चन    ९८६४६७२४०९

६. दालित महिला वडा सदस्य: अमिता विश्‍वकर्मा    ९८४०४३३३७६

वडा नं ६ धुन्चेमा कार्यरत कर्मचारी विवरण:

१. वडा सचिवः अरुण थोक्रा (९८०८८३०९१७)

गोसाइकुण्ड गाउँपालिका ५ नं वडा कार्यालय, स्याफ्रु

हाल वडा कार्यालय स्याफ्रुमा संचालित छ।

वडा नं ५ स्याफ्रुमा कार्यरत पदाधिकारी​ विवरण:

१. वडा अध्यक्ष: दावा मिङमर तामाङ ९८५११४३३४१

२. वडा सदस्य: डोल्मा याङजेन तमाङ ९८४३५०७६३२

३. वडा सदस्य: कामी छिरिङ तमाङ ९७४२४६०८४०

४. महिला वडा सदस्य: विविरानी तमाङ ९८१८९५३२९५

वडा नं ५ स्याफ्रुमा कार्यरत कर्मचारी विवरण:

१. वडा सचिवः जङ्गे तामाङ(९८५१२४६६१४)

२. कार्यालय सहयोगी: नाङची तामाङ(९८४०१३७८६६)

वडा नं ५ स्याफ्रु स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत कर्मचारी विवरण:

गोसाइकुण्ड गाउँपालिका ४ नं वडा कार्यालय, लाङटाङ

 हाल वडा कार्यालय लाङटाङमा संचालित छ।

वडा नं ४ लाङटाङमा कार्यरत पदाधिकारी​ विवरण:

१. वडा अध्यक्ष: डिण्डु लामा ‌जाङवा तामाङ ९८४५३५३५३७

२. वडा सदस्य: ल्हाक्पा ढुण्डुप तामाङ ९८५११७०२८९

२. वडा सदस्य: सान्डु चुसाङ ९८४७३६६१४४

 

वडा नं ४ लाङटाङमा कार्यरत कर्मचारी विवरण:

१. वडा सचिवः तेम्पा छिरिङ तामाङ(९८४१८९३३७७)

२. कार्यालय सहयोगी: सेरोफ तामाङ

३. कार्यालय सहयोगी: ग्याल्बु तामाङ

वडा नं ४ लाङटाङ स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत कर्मचारी विवरण:

गोसाइकुण्ड गाउँपालिका ३ नं वडा कार्यालय, वृद्धिम

हाल वडा कार्यालय वृद्धिममा संचालित छ।

वडा नं ३ वृद्धिममा कार्यरत पदाधिकारी​ विवरण:

१. वडा अध्यक्ष:  मिङमर छिरिङ तमाङ ९८४१९०३५१७

२. वडा सदस्य: पाल्जोर लामा ९८६०१४२००७

३. वडा सदस्य:छोवाङ निमा तामाङ ९८६०७२८०६३

४. महिला वडा सदस्य: सिता घले ९७२४४६१४७२

वडा नं ३ वृद्धिममा  कार्यरत कर्मचारी विवरण:

१. वडा सचिवः टासी सानु तामाङ

२. कार्यालय सहयोगी: सिङगी पेमा तामाङ

वडा नं ३ वृद्धिम स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत कर्मचारी विवरण:

१. हे.अ.:  यूगेन लेप्चा (९८६२६६९३२७)

गोसाइकुण्ड गाउँपालिका २ नं वडा कार्यालय, टिमुरे

हाल वडा कार्यालय टिमूरेमा संचालित छ।

वडा नं २ टिमुरेमा कार्यरत पदाधिकारी​ विवरण:

१. वडा अध्यक्ष: कामी छिरिङ तमाङ ९८५१२४६९८८

२. कार्यपालिका सदस्य: पेमा दोर्जे घले ९८६२२६३५०६

२. वडा सदस्य: कामि सेदार घले ९८६०९१८२९८

२. वडा सदस्य: सोनाम छिरिङ घले ९८४०२३५०९१

३. महिला वडा सदस्य: किप्पा नगरकोटी ९८६३६५२६८१

वडा नं २ टिमुरे कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी विवरण:

१. वडा सचिवः वाङदी  तामाङ(९८५१२२३१३६२)

२. कार्यालय सहयोगी: नाङकाङ ग्याल्मु घले

गोसाइकुण्ड गाउँपालिका १ नं वडा कार्यालय, थुमन

यस् वडामा साबिक वडा नम्बर १ देखी ९ सम्म रहेका छन् । हाल वडा कार्यालय थुमनमा संचालित छ।

वडा नं १ थुमनमा कार्यरत पदाधिकारी​ विवरण:

१. वडा अध्यक्ष: उर्केन छिरिङ तामाङ ९८५१०४८८६०

२. वडा सदस्य: कैसाङ तामाङ ९८५१२४६९८८

३. वडा सदस्य: दिल मान तामाङ ९८५११०१९५३

४. महिला वडा सदस्य: कार्मु तमाङनी ९८६१९५८२५९

How helpful is this website?

Very helpful
0% (0 votes)
Good
0% (0 votes)
Not helpful
0% (0 votes)
Bad
0% (0 votes)
Total votes: 0

प्रतिमा तमाङ

Image: 
ईमेल: 
plamma829@gmail.com
फोन: 
9843912138

Pages