FAQs Complain Problems

हामीलाई तिरेको करको सदुपयोग हुन्छ भन्ने के अधार छ ?

Body: 
  • हामीले तिरेको कर हाम्रै गाउठाउको बिकासमा नै प्रयोग हुन्छ  |