FAQs Complain Problems

सूचना तथा प्रविधि अधिकृत पदको परीक्षा मिति कायम गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

सूचना तथा प्रविधि अधिकृत पदको परीक्षा मिति कायम गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

आर्थिक वर्ष: