FAQs Complain Problems

सहभागितात्मक लेखाजोखा

महिला समूह समिति का सदस्य हरुको व्यवसाय छनौट गर्न प्रतिनिधि हरुको सहभागिता मा बुनाई व्यवसाय को सर्बेक्षन गरियो

तस्बिर: 
लक्षित वर्ग : 
महिला
कार्यक्रम भएको स्थान : 
ब्रिद्दिम ,खाम्जिंग