FAQs Complain Problems

लघु उद्यमीहरुको लागि पुनर्ताजगी सीप विका तालिम/स्तरोन्नति तालिम र समूहमा प्रविधि हस्तान्तरणको लागि प्रस्ताव आव्हान गरिएको सूचना

लघु उद्यमीहरुको लागि पुनर्ताजगी सीप विका तालिम/स्तरोन्नति तालिम र समूहमा प्रविधि हस्तान्तरणको लागि प्रस्ताव आव्हान गरिएको सूचना

आर्थिक वर्ष: