FAQs Complain Problems

भिमली प्रा वि

ठेगाना : 
वडा न ६ , भिमली
प्रधानाध्यापकको नाम : 
‍कृष्ण बहादुर कुमाल
संचालित कक्ष्या: 
वाविके ५
विद्यालयको किसिम: 
सामुदायिक
सम्पर्क नम्बर: 
९८६३१९५०५९