FAQs Complain Problems

नेपाल राष्ट्रिय प्रा वि

ठेगाना : 
वडा न १ , थुमन
प्रधानाध्यापकको नाम : 
राम बालक राय
संचालित कक्ष्या: 
१-३
विद्यालयको किसिम: 
सामुदायिक
सम्पर्क नम्बर: 
९८६०४४२५०८