FAQs Complain Problems

नेपाल राष्ट्रिय आ वि

ठेगाना : 
वडा न ५ स्याफ्रु
प्रधानाध्यापकको नाम : 
छेसुम लामा
संचालित कक्ष्या: 
वाविके ८
विद्यालयको किसिम: 
सामुदायिक
सम्पर्क नम्बर: 
९८६८८२४१०३