FAQs Complain Problems

नेपाल राष्ट्रिय आ वि

ठेगाना : 
वडा न २, टिमुरे
प्रधानाध्यापकको नाम : 
फुर्पुदोर्जे घले
संचालित कक्ष्या: 
१-८
विद्यालयको किसिम: 
सामुदायिक
सम्पर्क नम्बर: 
९८६३६५२६००