FAQs Complain Problems

नेतृत्व तथा संस्थागत विकास तालिम

सहकारी संस्थाका महिला सदस्यहरुको नेतृत्व विकास अभिबृधि गर्न र संस्थागत विकास गर्न तालिम प्रदान  गरियो 

तस्बिर: 
लक्षित वर्ग : 
महिला
कार्यक्रम भएको स्थान : 
स्याफ्रुबेसी, पालिकास्तर