गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको क्षेत्रभित्र असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुलाई उपलव्ध गराइएको राहत सम्बन्धीको प्रतिवेदन

गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको क्षेत्रभित्र असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्गतथा असहायहरुलाई उपलव्ध गराइएको राहत प्रतिवेदन

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: