FAQs Complain Problems

गोसाइकुण्ड गाउँपालिका ३ नं वडा कार्यालय, वृद्धिम

हाल वडा कार्यालय वृद्धिममा संचालित छ।

वडा नं ३ वृद्धिममा कार्यरत पदाधिकारी​ विवरण:

१. वडा अध्यक्ष:  मिङमर छिरिङ तमाङ ९८४१९०३५१७

२. वडा सदस्य: पाल्जोर लामा ९८६०१४२००७

३. वडा सदस्य:छोवाङ निमा तामाङ ९८६०७२८०६३

४. महिला वडा सदस्य: सिता घले ९७२४४६१४७२

वडा नं ३ वृद्धिममा  कार्यरत कर्मचारी विवरण:

१. वडा सचिवः टासी सानु तामाङ

२. कार्यालय सहयोगी: सिङगी पेमा तामाङ

वडा नं ३ वृद्धिम स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत कर्मचारी विवरण:

१. हे.अ.:  यूगेन लेप्चा (९८६२६६९३२७)

२. अ. हे. व.: शर्मिला अधिकारी (९८४९२५४३९९)

३. अ. न.मि.: सिम्रन पाण्डे (९८६७२५६८३६)

४. का.स. भुजुङ छिरिङ तामाङ (९८६००५६५०३)

वडा नं ३ वृद्धिममा कृषि तथा पशुसेवा केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारी विवरण:

१. ना.प्रा.स. कृषि :

२. ना. प्रा.प.से.: 

Ward Contact Number: 
९८४१९०३५१७