FAQs Complain Problems

गोसाइकुण्ड गाउँपालिका १ नं वडा कार्यालय, थुमन

यस् वडामा साबिक वडा नम्बर १ देखी ९ सम्म रहेका छन् । हाल वडा कार्यालय थुमनमा संचालित छ।

वडा नं १ थुमनमा कार्यरत पदाधिकारी​ विवरण:

१. वडा अध्यक्ष: उर्केन छिरिङ तामाङ ९८५१०४८८६०

२. वडा सदस्य: कैसाङ तामाङ ९८५१२४६९८८

३. वडा सदस्य: दिल मान तामाङ ९८५११०१९५३

४. महिला वडा सदस्य: कार्मु तमाङनी ९८६१९५८२५९

वडा नं १ थुमनमा कार्यरत कर्मचारी विवरण:

१. वडा सचिव: अर्जुन प्रसाद डोटेल 

२.कार्यालय सहयोगी: भुनिमा तामाङ

वडा नं १ थुमन स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत कर्मचारी विवरण:

१. हे.अ.: सन्तोषी अर्याल (९८४०२९०५८१)

२. अ. हे. व.: भरत कुमार खड्का 

३. अ. हे. व.: कर्मु तामाङ

४. अ. न.मि.: मनिषा ओली 

५. अ. न.मि.: हिरामाया मगर

६. पदनाम अ.न.मि.: 

७. कार्यालय सहयोगी: तेम्पा ग्याल्वो घले

वडा नं १ थुमन कृषि तथा पशुसेवा केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारी विवरण:

१. ना.प्रा.स. कृषि :

२. ना. प्रा.प.से.: 

Ward Contact Number: 
९८५१०४८८६०