FAQs Complain Problems

कोमिन श्यामेवान्ग्फेल मा वि

ठेगाना : 
वडा न ५ , कोमिन
प्रधानाध्यापकको नाम : 
लोकनाथ नेपाल
संचालित कक्ष्या: 
वाविके १२
विद्यालयको किसिम: 
सामुदायिक
सम्पर्क नम्बर: 
९८५११७०७७०