सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Intention to Award of Contract of Construction of Dhunche Bal Mandir Khel Maidan)

७६/७७ 03/26/2020 - 17:33 PDF icon Intention to Award of Contract of the construction of Dhunche Bal Mandir Khel Maidan.pdf

खरिद सम्झौता सम्पन्न भएको सूचना

७६/७७ 03/16/2020 - 20:34 PDF icon खरिद सम्झौता सम्पन्न भएको सूचना

बोलपत्र जमानत बापतको रकम दाखिला सम्बन्धमा ।

७६/७७ 03/02/2020 - 21:45 PDF icon बोलपत्र जमानत बापतको रकम दाखिला सम्बन्धमा ।

LOA of Construction of Rural Municipality Building (Second Time)

७६/७७ 03/01/2020 - 20:39 PDF icon LOA of Construction of Rural Municipality Building (Second Time)

धुञ्चे बालमन्दिर खेल मैदान निर्माणको बोलपत्रको BOQ मा सच्चाइएको सूचना

७६/७७ 02/27/2020 - 20:06 PDF icon धुञ्चे बालमन्दिर खेल मैदान निर्माणको बोलपत्रको BOQ मा सच्चाइएको सूचना

खरिद सम्झौता सम्पन्न भएको सूचना

७६/७७ 02/16/2020 - 14:48 PDF icon खरिद सम्झौता सम्पन्न भएको सूचना

खरिद सम्झौता सम्पन्न भएको सूचना

७६/७७ 02/16/2020 - 14:47 PDF icon खरिद सम्झौता सम्पन्न भएको सूचना

बोलपत्र सम्बन्धी सूचनामा म्याद थप र स‌ंशोधन सम्बन्धमा

७६/७७ 02/12/2020 - 21:54 PDF icon बोलपत्र सम्बन्धी सूचनामा म्याद थप र स‌ंशोधन सम्बन्धमा

LOA of Construction of Rural Municipality Building

७६/७७ 02/10/2020 - 16:50 PDF icon LOA of Construction of Rural Municipality Building

LOA of Tamang Cultural Redpanda Park Rasuwa

७६/७७ 02/05/2020 - 19:34 PDF icon LOA of Tamang Cultural Redpanda Park Rasuwa

Pages