सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

खरिद सम्झौता सम्पन्न भएको सूचना

७६/७७ 02/16/2020 - 14:48 PDF icon खरिद सम्झौता सम्पन्न भएको सूचना

खरिद सम्झौता सम्पन्न भएको सूचना

७६/७७ 02/16/2020 - 14:47 PDF icon खरिद सम्झौता सम्पन्न भएको सूचना

बोलपत्र सम्बन्धी सूचनामा म्याद थप र स‌ंशोधन सम्बन्धमा

७६/७७ 02/12/2020 - 21:54 PDF icon बोलपत्र सम्बन्धी सूचनामा म्याद थप र स‌ंशोधन सम्बन्धमा

LOA of Construction of Rural Municipality Building

७६/७७ 02/10/2020 - 16:50 PDF icon LOA of Construction of Rural Municipality Building

LOA of Tamang Cultural Redpanda Park Rasuwa

७६/७७ 02/05/2020 - 19:34 PDF icon LOA of Tamang Cultural Redpanda Park Rasuwa

Intention to Award of Contract (Construction of Rural Municipality Building)

७६/७७ 01/31/2020 - 20:22 PDF icon Intention to Award of Contract (Construction of Rural Municipality Building)

Intention to Award of Contract ( Construction of Tamang Cultural Redpanda Park)

७६/७७ 01/27/2020 - 19:26 PDF icon LOI.pdf

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 01/16/2020 - 17:22 PDF icon बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

बोलपत्रको म्याद थप सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 12/31/2019 - 19:37 PDF icon बोलपत्रको म्याद थप.pdf

विज्ञापन कर संकलन सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

७५/७६ 06/16/2019 - 10:10 PDF icon विज्ञापन कर संकलन सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र फारम , PDF icon विज्ञापन कर संकलन सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र फारम

Pages