Bisaygat sakha

राजश्व र धरौटी खाता नम्बर परिवर्तन भएको सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना
Invitation for Bids of Construction of Ward Office Building In Thuman
Tender Notice of Maintenance and upgrading of Bridhim-Khamjing-Sherpagaun-Thangsyap-Langtang Sector of road
Tender Notice of Solar Streetlight
धुञ्चे बाल मन्दिर खेल मैदान निर्माणको लागि खरिद सम्झौता सम्पन्न भएको सूचना
सामुदायिक प्रिफेव भवन निर्माण गर्ने कार्यको लागि खरिद सम्झौता सम्पन्न भएको सूचना
गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको क्षेत्रभित्र असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुलाई उपलव्ध गराइएको राहत सम्बन्धीको प्रतिवेदन
राहत सामाग्री वितरण एकद्वार प्रणालीबाट गर्ने सम्बन्धी सूचना
Letter of acceptance of Construction of Dhunche Bal Mandir Khel Maidan
Intention to Award of Contract of Construction of Dhunche Bal Mandir Khel Maidan)

Pages